Produkter for bygg

Migua

#

Migutec

Migutec er en praktisk fugeløsning for innendørs bruk. Fugen monteres i høyde med overkant gulv, slik at man får en jevn og fin flate. Profilene bygger lite, og er laget i en sterk aluminiumslegering som tåler forholdsvis høy belasting i forhold til størrelse. For spesielt utsatte milejøer kan noen av fugetypene også leveres i rustfritt stål, og for områder med særskilte hygeniske krav kan gummiprofilen leveres med jevn overflate. Fugetypen er lett å innstallere og vedlikeholde, og Gummi-innlegget er enkelt utskiftbart.


#

Migutrans

Migutrans er en fugeløsning for innendørs bruk som tåler høyere belastnig som biler, gaffeltruck, vedlikeholdsmaskiner, etc. Det er en mekanisk fugeløsning som i sin helhet er laget i samme sterk aliminium legering som Migutec. Fugenløsningen er mye brukt på flyplasser og kjøpesentre, der det er mye trafikk og ofte benyttes tyngre vedlikholdsmaskiner. Andre bruksområder kan være innendørs parkeringsanlegg, lagerhaller, etc.


#

Migutan

Migutan er en vanntett fugeløsning for innendørs og utendørs bruk, som kan tåle høy belastning. Fugen er laget i samme aluminiumslegering som Migutec og Migutrans men leveres med gummiskjørter for en vanntett løsning. Bruksområder for migutan vil være alle plasser der vanngjennomtrengning i spalteåpning vil være en aktuell problemstilling, slik som svømmehaller, utendørs parkeringsanlegg, gangbro, etc

#

Migupren

Migupren er en vanntett fugeløsning for flate takkonstruksjoner. Mest brukt er typene MP 350 og MP 420, som er enkle å installere. Fugene produseres ferdig hos leverandør etter tegninger, slik at kryss, hjørner og andre detaljer allerede blir hensyntatt i produksjonsfasen. Dette gjør at en på byggeplass kun trenger å tenke på selve installasjonen.GLT

#

Glidelager

Glidelager brukes på pillarer/støttebjelker for å ta opp forskyvningsskrefter og horsiontale bevegesler i større byggekonstruksjoner. Lagrene sørger for en jevn fordeling av last og tar opp vridinger og ujevheter som påføres eller opptrer i overliggende lag. Glide lagre finnes i en ren gummi versjon som kan ta opp laster opp til 5N/mm2 og forsterekede lagre med metallinnlegg som klarer laster opp til 15N/mm2.


#

Stripelager

Stripelager brukes ved understøttelse av ikke lastbærende etasjeskiller eller flate tak i større byggkonstruksjoner. Lagrne kan ta opp tvangskrefter og krefter fra vridninger i konstruksjoner og sørge for at de blir jevt fordelt. Som vil forhindre dannelse av rifter, avskalling i tilhørende konstruksjoner.


#

Glidefolie

Glidefolie kan brukes som for stipelager ved understøttelse av ikke lastbærende etasjeskiller og flate tak, men da kun for små spenn, og som absorbent av bevegelse mellom to lag av forskjellig kvaliteter. Den kan ta opp bevegelser som kommer av temperaturendringer, eller mer permanete endringer som kryp og svinn.


#

Lyddempende lager

Lyddempende lager brukes for å hindre trinnlyd og annen lydgjennomgang gjennom dekker. Består i gummi profiler som legges i overgangen mellom atskilte dekker slik at lydgjennomgangen reduseres.

Prinsens gate 23

4008 Stavanger

Org.nr.: NO 994985523 mva

Tlf: 97158420

Email: post@lafu.no

www.lafu.no

#

ID nr: 131846