Brolager

Tetron

#

Stålpotte lager

Stålpotte lager er den mest brukte lagertypen i Norge for bruk på større brukonstruksjoner, de tilbyr en enkel måte å styre påvirkningskrefter fra natur og fra trafikk. Tetron har valgt å satse på prosjektspesefikke leveranser og ikke standardiserte løsninger, slik at hvert lager blir designet i henhold til de faktiske behov.

#

FX fastlager

Fastlager består i enkelthet av stempel, potte og en gummidisk, og brukes som fastpunkt for broen. Lageret tar opp vertikale krefter, og horisontale krefter i begge retninger.


#

GL Glidelager

Glidelager består av stempel, potte, gummidisk og en teflon disk mellom stemplet og øvre glideplate som tillater overliggende konstruksjon å bevege seg i horisontal retning. Slik at lageret tar kun opp vertikal krefter og rotasjon.


#

GG Ensidig Lager

Et ensidig lager består av stempel, potte, gummidisk og teflon disk som for glidelageret. Men i tillegg har den en styrepinne som låser lageret i en av de horisontale retningene, slik at lageret kun kan bevege seg i retning med styrepinnen. Det gjør lageret kan ta opp vertikal krefter og horisontale krefter i en retning.


#

Sfæriske brulager

Sfæriske lager har samme funskjonalitet som stålpottelager, med faste, ensidige og allsidig bevegelige lager. Det er prismessig litt dyrere en stålpotte lager, men har en rekke andre fordeler. De bygger mindre, tåler større rotasjonskrefter og har bedre toleranse for større temperatur endringer. Bruksområdet for sfæriske lager er gjerne for større broer, plasser hvor det kan bli veldig kaldt og for bruer som har større rotasjon


#

Blokklager

Blokklager er en enklere form av lagre til å ta opp bevegelse og krefter i struktuterer. Produksjon av blokklager er standardisert i henhold til EN 1337-3, og leveres hovedsaklig i to typer. Type B som er helstøpt gummi med metallplate innlegg, og Type C som er lik Type B men der overflatene som skal ligge mot struktur har satt inn anti-skli metallplater for å øke friksjon mot underlag. Bruken av blokklagre er gjerne for mindre bruer og for bygg der en er av avhengig at dekket skal tåle større bevegelses belastninger.

Prinsens gate 23

4008 Stavanger

Org.nr.: NO 994985523 mva

Tlf: 97158420

Email: post@lafu.no

www.lafu.no

#

ID nr: 131846